Ghent Railroad Association
Gent-Zuid : Hoe zijn we erop gekomen om dit project op touw te zetten? Een van de clubleden liep al een tijd rond met het idee om thuis Gent-Zuid te bouwen, maar de plaats onbrak het hem. Na een opendeurdag in de club werd besloten dat we dit project evengoed in clubverband konden bouwen. De eerste planningen werden doorgenomen, alles zou geleid worden door Rik en Jan, mannen die ervaring hebben met de tijd van stoom. Opzoekingen van spoorplannen van anno 1900 waren betrekkelijk   moeilijk,   in   die   tijd   waren   er   ook   nog   weinig   of   geen   foto's   beschikbaar   dus   moesten   we   veel   opzoeken   via   het internet,   oude   postkaarten   en   boeken   waarin   we   dan   soms   een   foto   van   het   station   in   konden   vinden.   Dankzij   enkele   mensen hebben   we   tekeningen   kunnen   krijgen   van   het   gebouw   en   de   perrons.   Naderhand   zijn   dan   ook   2   boeken   verschenen   met goede en interressante documentatie in, namelijk ‘Gent op het spoor’ en ‘Het Gentse Zuidstation en de impact op de stad’. Het praktische gedeelte werd door andere leden uitgevoerd, zoals de modulekaders, de sporen, bedrading, ... Het   station   telde   12   kopsporen,   maar   zoals   altijd   in   modelbouw   moet   men   soms   een   compromis   maken   en   werden   10 kopsporen   gelegd.   De   wisselstraat   was   ook   niet   eenvoudig   aan   te   leggen,   gezien   we   gebonden   zijn   aan   standaardnormen   van de modelbouw. Een   ander   probleem   dat   opdook   was   de   kasseisteen   waarmee   vroeger   alles   aangelegd   was,   de   klassieke   stroken   kasseisteen die men koopt in de handel voldeden niet aan onze eisen. Hoe dit werd opgelost kan je nalezen in de rubriek technieken. Met   de   wissels   kwamen   nog   meer   problemen   opduiken   dan   ons   lief   was   en   er   zat   niets   anders   op   om   veel   zelf   te   bouwen; uiteindelijk zijn we toch modelbouwers, niet soms? De   wissels   werden   in   die   tijd   aangedreven   met   draadstangen,   wat   we   ook   dienden   na   te   bouwen.   Een   strip   styreen   werd voorzien   van   geboorde   gaatjes   van   0.6   mm.   Voor   de   draadstangen   werd   gebruik   gemaakt   van   zwarte   metalen   draden   die   na wat   zoekwerk   werden   gevonden   in   tuincentra   waarmee   ze   normaalgezien   boeketten   maken.   Naar   elke   wissel   moet   er   een gewricht   komen   om   deze   aan   te   drijven.   Dit   gewicht   werd   gemaakt   uit   een   stukje   schuin   afgesneden   karton   met   een   nagel   in het   midden.   Voor   zover   de   documentatie   het   toeliet   om   een   levensecht   model   na   te   bouwen,   werd   het   gewricht   geplooid   en twee stukjes krimpkous deden dan dienst als imitatieverbinding. Een   andere   grote   uitdaging   om   na   te   bouwen   was   de   perronoverkapping,   een   hele   karwei   want   het   perron   heeft   een   lengte van   bijna   4m   en   een   breedte   van   1.20m.   Omwille   van   deze   grote   oppervlakte   diende   de   perronoverkapping   te   worden gebouwd   in   2   modules,   men   moet   per   slot   van   rekening   ten   allen   tijde   aan   de   treinen   kunnen   als   er   wat   fout   gaat.   Als   men met de baan op verplaatsing gaat, moet deze uiteraard ook transporteerbaar zijn. Zoals   vaak   moet   men   op   zoek   gaan   naar   oplossingen,   maar   gelukkig   zijn   er   tegenwoordig   betaalbare   CNC   freesmachines   die fijn   kunnen   frezen   en   bestaat   er   zoiets   als   Shapeways.   Gelukkig   maar,   want   er   zijn   maar   liefst   50   dubbele   en   36   enkele daksteunen nodig.
© Ghent Railroad Association